Välj en sida

Behandlingar

Basal Kroppskännedom (BK)

Basal Kroppskännedom (BK) är en fysioterapeutisk behandlingsmetod där man arbetar med både kroppsliga och själsliga aspekter. Syftet med behandlingen är att upptäcka, förstå och stärka egna inneboende resurser. På så sätt skapas successivt egna möjligheter att påverka sin hälsa, öka sin kreativitet och göra egna val i livet.

Behandlingen utförs genom enkla rörelseövningar. Rörelserna syftar till att locka fram det mest optimala, grundläggande och funktionella sättet att använda kroppen. Ett annat syfte i Basal Kroppskännedom är att stärka förmågan till medveten närvaro (mental närvaro) – att vara ”här och nu”.

I BK är det alltid upplevelserna och skeendena i kroppen som är ankaret för närvarokontakten. Förutom rörelseövningarna ingår även utrymme för reflektion.

För vem passar BK?

Metoden passar för de flesta då övningarna är skonsamma och enkla med målet att återställa, bibehålla eller förbättra god hälsa. Metoden har god effekt vid exempelvis långvarig smärta, stressrelaterade besvär såsom muskelspänning, koncentrations- och sömnsvårigheter samt vid olika psykiska symtom som oro, ångest och nedstämdhet.

Metoden passar för ett stort antal människor med olika förutsättningar och behov, oavsett om målet är att återställa, bibehålla eller förbättra god hälsa. En viktig faktor för att uppnå effekt av behandlingen är din egen motivation till att ta del av och genomföra själva övningsformen. Källa: www.ibk.nu

Fysisk aktivitet/Träning

Våra kroppar är gjorda för rörelse och mår bäst av att regelbundet få röra på sig i måttligt tempo. Det finns en mängd vetenskapliga bevis för att fysisk träning har stor betydelse när det gäller att förebygga och behandla livsstilsrelaterade sjukdomar samt att upprätthålla en bra livskvalitet.

Fysisk aktivitet är en nödvändighet för att våra kroppar ska fungera och är tillsammans med en hälsosam kost grundpelarna för en bra folkhälsa. Genom att vara fysiskt aktiv får vi positiva effekter på både den psykiska och fysiska hälsan, i alla åldrar. Kanske behöver du hjälp med att komma igång med träning eller öka din fysiska aktivitet. Kanske har du en skada eller sjukdom som gör att du behöver specifik träning under en period. Övningar utformas utifrån din situation och dina specifika besvär.

Spänningsreglerande metoder

Spänningsreglerande behandlingsmetoder är ofta en del av behandlingen. Det är viktigt att med egna strategier påverka spänningen i kroppen. Vid oro eller stressrelaterade besvär kan kroppen bli spänd och vid nedstämdhet och orkeslöshet minskar spänningarna i musklerna. Metoder som används utöver fysisk aktivitet och BK i spänningsreglerande syfte kan vara olika typer av andningsövningar, avspänningsövningar och meditation.

 

Akupunktur

Akupunktur är en flera tusen år gammal behandlingsmetod med rötter i Kina. Västerländsk forskning har visat vetenskapliga bevis på behandlingseffekter och metoden används sedan 1984 som behandling mot smärta och vissa sjukdomstillstånd inom den svenska sjukvården.

Vid akupunktur sticks tunna sterila engångsnålar in i särskilda akupunkturpunkter belägna i muskulatur, senor eller bindväv. Genom manuell eller elektrisk stimulering av nålarna påverkas intilliggande nerver som i sin tur gör att hjärnan börjar producera kroppseget morfin s.k. endorfiner som bland annat bidrar till att minska smärta. Dessutom ökar blodcirkulationen lokalt där nålen sitter.

Öppettider

Måndagar 7.30-17.00
Tis - tors 7.30 - 16.00
Fredagar 7.30 - 15.00
Övriga tider efter överenskommelse

Besök mig

Fysiohälsan
Kungsporten 1
461 31 Trollhättan